Dụng cụ ngăn ngừa giọt bắn Virus

Đại dịch COVID trên thế giới vẫn đang diễn biến khó lường. Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt. Nhưng bạn và gia đình đừng nên chủ quan, mà hãy đeo khẩu trang đúng quy cách, hạn chế đi đến những tụ điểm đông người. Để tự bảo vệ mình, bạn hãy sử dụng màn kính bảo hộ giọt bắn trực tiếp Virus, vi khuẩn này nhé.