Hue Food Tour

1. Cơm hến
2. Bún bò
3. Bánh bột lọc
4. Tôm chua
5. Mè xửng
6. Trà cung đình - rượu Minh Mạng
7. Bánh khoái
8. Cơm vua
9. Chè hẽm
GIÁ TOUR: 2.690.000 VNĐ/khách
Comments