Du lịch bằng Tàu hỏa

🚂 Phan Thiết 2N1Đ - 1.890.000 VNĐ 
🚂 Ninh Thuận 2N3Đ - 2.490.000 VNĐ 
🚂 Nha Trang 2N3Đ - 2.590.000 VNĐ 
🚂 Phú Yên 2N3Đ - 2.590.000 VNĐ 
🚂 Bình Định 2N3Đ - 2.890.000 VNĐ 🚃
🚂 Nha Trang - Ninh Chữ 3N4Đ - 3.290.000 VNĐ 🚃
🚂 Phú Yên - Nha Trang 3N4Đ - 3.390.000 VNĐ 🚃
🚂 Bình Định - Phú Yên 3N4Đ - 3.590.000 VNĐ 
🚃

Comments